Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt

25 juli 2011

Het thema krapte op de arbeidsmarkt keert in snel tempo terug op de agenda’s van overheid, ondernemers en onderwijs. Op landelijk niveau, maar ook regionaal en lokaal. In branches en sectoren, maar ook bij afzonderlijke bedrijven. Vergrijzing kan daarbij een rol spelen, maar is niet de enige mogelijke oorzaak voor het ontstaan van kraptes op de arbeidsmarkt.

Het is wel een factor die belangrijker wordt, die nauwelijks te beïnvloeden is en die (mede daardoor) in hoge mate voorspelbaar is. Bovendien werkt vergrijzing door in alle regio’s en in alle sectoren, op korte en op langere termijn. Vergrijzing op de arbeidsmarkt stopt niet bij de uittocht van de babyboomers. Redenen genoeg om hier speciaal aandacht te besteden aan de vergrijzing.


Download het hele rapport (6 pagina’s)

Bron: Werk.nl | Themanummer ‘Vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt’, mei 2011 | Redactie: Roland Keiren, Jeroen van den Berg.